Advokátska kancelária JUDr. Marián Kačur

„Pomáhame chrániť Vaše hodnoty”

Úvod

Advokátska kancelária JUDr. Mariána Kačura so sídlom v Bratislave poskytuje právne a poradenské služby domácim aj zahraničným klientom najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. Na požiadavky našich klientov reagujeme vždy profesionálne a flexibilne pri zachovaní individuálneho prístupu k potrebám klienta. Dostupnosť našich služieb je maximalizovaná ich poskytovaním aj mimo pracovných dní ako aj spôsobom podľa výberu klienta – telefonicky, e - mailom, faxom atď.

Advokátska kancelária úzko spolupracuje s nadnárodnými poradenskými spoločnosťami z oblasti daňového a účtovného poradenstva, znaleckými organizáciami ako aj notármi, tlmočníkmi a prekladateľmi. Skĺbenie takýchto odborných znalostí  je zárukou komplexného  poradenstva nielen v oblasti práva. Aj preto dokážeme klientom vždy poskytnúť ideálne riešenia v najrôznejších životných situáciách.