Advokátska kancelária JUDr. Marián Kačur

„Pomáhame chrániť Vaše hodnoty”

Kontakt

JUDr. Marián Kačur
advokát
Staré Grunty 7A
841 04 Bratislava

tel: +421 905 148 401
e-mail: kancelaria@akkacur.com

IČO: 422 585 61
DIČ: 1079254429

Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 6034

Kontaktný formulár