Advokátska kancelária JUDr. Marián Kačur

„Pomáhame chrániť Vaše hodnoty”

Advokát

Marián Kačur

JUDr. Marián KačurMarián Kačur vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, kde získal titul magister. Už počas vysokoškolského štúdia získal praktické skúsenosti prácou v Exekútorskom úrade JUDr. Zity Levákovej ako aj v Notárskom úrade JUDr. Jozefa Opatovského.

V rokoch 2004 až 2008 pracoval na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Z toho viac ako dva roky riadil odbor občianskeho a správneho práva, kde bol okrem iného zodpovedný za organizáciu, riadenie a kontrolu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v SR, za agendu súvisiacu so štátnym dohľadom nad činnosťou Notárskej komory SR a činnosťou notárov, a tiež za plnenie úloh spojených s realizáciou mediačnej služby. Počas svojho pôsobenia na ministerstve spravodlivosti sa aktívne podieľal na tvorbe návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. V pozícii odborného garanta a prednášajúceho sa zúčastnil mnohých konferencií, seminárov i vzdelávacích programov pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Prax advokátskeho koncipienta nadobudol v rokoch 2008 až 2011 v advokátskej kancelárii PRK Partners s.r.o. Od roku 2008 pôsobí tiež ako konateľ znaleckej organizácie Appraisal services s.r.o., ktorá sa zameriava na znaleckú činnosť a poradenstvo najmä v oblasti ekonómie a oceňovania podnikov. Titul doktor práv získal v roku 2009, keď úspešne absolvoval rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V roku 2011 úspešne absolvoval advokátsku skúšku a od roku 2012 pôsobí ako advokát.